Scandalul de la Ateneu atenuat cu o demisie

11:42 pm, 28 septembrie 2009 • de Comentariile sunt închise pentru Scandalul de la Ateneu atenuat cu o demisie

» Click AICI ca să te abonezi la ȘTIRILE RV pe mail

Va spuneam la pranz ca ministrul Theodor Paleologu s-a implicat personal in scandalul Filarmonicii „George Enescu”, unde a fost pentru a incerca domolirea celor 82 de persoane din 97 angajate care au cerut demiterea managerului, directorului artistic Nicolae Licaret si concert maestru Anda Petrovici. Povestea s-a terminat dupa patru ore de la inceperea discutiilor cu demisia lui Cristian Mandeal, manager si dirijor in acelasi timp. De unde a pornit intreg conflictul? Este o istorie destul de lunga si durerorasa, dar o gasiti in memoriul trimis catre presedinte, premier, ministru si lista continua. Puteti sa lecturati linistit acest document inedit si publicat exclusiv pe Reporter Virtual. Nota: Celelalte doua persoane propuse spre demitere inca sunt pe functii, dar din respect pentru publicul meloman, membrii orchestrei au decis sa susţina concertele de deschidere ale stagiunii 2009-2010, fara dirijorul Mandeal si prima vioara (Petrovici). Nu renunta insa la solicitarile din memoriu.

MEMORIU

Către:

Dl. Traian BăsescuPreşedintele României

DL. Emil Boc – Prim ministru al Guvernului României

Dl. Theodor Paleologu – Ministru, Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional

Dna. Raluca Turcan – Presedinte, Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă a Camerei Deputatilor

Dl. Sergiu Nicolaescu – Presedinte, Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă a Senatului

Dl. Sorin Oprescu – Primar General al Bucureştiului

Spre ştiinţa: Corpului de Control al Guvernului

Membrii orchestrei Filarmonicii „George Enescu” – Bucureşti, vă aducem la cunoştinţă faptele dosebit de grave ce s-au petrecut in cadrul instituţiei noastre, săvârşite de către directorul – general Cristian Mandeal şi dl. Nicolae Licareţ – director artistic, şi vă cerem să luaţi de urgenţă măsurile care se impun, inclusiv destituirea acestora din funcţiile de director – general, respectiv de director artistic, pe care în prezent acestia le deţin.

In vederea argumentarii solicitării noastre, dorim să vă aducem la cunoştinţă urmatoarele aspecte pe care le considerăm relevante in legătură cu activitatea managerială a dlui. Cristian Mandeal şi a dlui. Nicolae Licareţ:

1. Adoptarea de către conducerea instituţiei a unor măsuri de diminuare abuzivă, fără temei legal, a salariilor de bază cuvenite personalului artistic al Filarmonicii „George Enescu”, salarii de bază stabilite prin Legea nr. 154/1998, H.G. nr. 125/1999, O.U.G. nr. 24/2000 şi Anexa la O.G. nr.  21/2007 modificată şi completată prin Legea nr.  353/2007, coroborate cu necomunicarea deciziilor, prin care pierderile salariale au fost cuprinse intre 20 – 57 % din salariul de incadrare, intre anii 1999 – 2009.

Precizam că, pentru o parte dintre aceste diminuari, personalul artistic al instituţiei a întreprins demersurile legale în instanţă, obţinând câştig de cauză.

Deciziile la care s-a facut referire sunt: Decizia nr. 21/01.05.1999; Decizia nr.  23/15.04.2000; Decizia nr. 32/01.09.2000; Decizia nr. 52/01.09.2008; Decizia nr. 12/12.02.2009.

Diminuarea nejustificată legal a salariilor personalului artistic şi defectuoasa aplicare a normelor legale prevazute de Legea nr. 102/2004 coroborata cu prevederile Legii nr. 353/2007, in intervalul 1 septembrie – 31 decembrie 2008, a fost adusa la cunoştinţa  conducerii filarmonicii, fără a avea vreun rezultat concret. Trebuie precizat că aceste ilegalitaţi au fost produse cu aportul contabilului şef – dna. Florica Sivec, care a interpretat intenţionat in mod eronat o adresa remisa de către MCC in care se faceau recomandari de natura legala şi nu se impuneau soluţii administrative.

Ca urmare a deciziei comunicate conducerii de către contabilul şef, salariile angajatilor au fost reduse dramatic in perioada menţionata, fapt pentru care salariaţii au acţionat in instanţa pentru revendicarea drepturilor patriomoniale. In prezent, justiţia a stabilit că Filarmonica „G. Enescu” este debitoare faţă de personalul artistic, fiind in procedura de executare silita in vederea efectuarii plaţilor salariale, conform sentinţei civile nr. 3021/08.05.2009 pronunţată în dosarul nr. 48701/3/2008 de către Tribunalul Bucureşti, secţia VIII – Conflicte de Muncă,definitvă şi irevocabila.

In relaţia cu autoritatile judecătoresti, instituţia a fost reprezentata de către dl. Cristian Mandeal in calitate de director general in condiţiile in care acesta impreuna cu dl. Nicolae Licareţ se afla printre angajaţii care au acţionat in justiţie instituţia pentru neplata corectă a salariilor.

Avand in vedere aceasta situaţie, precum şi faptul că informaţiile cu privire la fondurile de salarii aferente anului 2009 furnizate de conducere au fost contradictorii, considerăm că se impune verificarea modului de gestionare a acestor fonduri de către managementul instituţiei cu directa implicare a contabilului şef – dna. Florica Sivec.

2. Directorul – general Cristian Mandeal nu a dispus niciodată măsura redactarii actelor adiţionale la contractele individuale de muncă, atunci când s-a schimbat unul dintre elementele prevăzute la art. 17 alin. (2) din Codul Muncii, în timpul executării contractului individual de muncă, când se impune de lege încheierea unui act adiţional la contract, într-un termen de 15 zile de la data încunoştinţării în scris a salariatului.

In ceea ce ne priveşte, modificările care ar fi trebuit operate atit in evidentele salariatului cât şi in acte aditionale la contractul individual de muncă se referă la modificarea salariului de baza. Precizăm că modificările salariului de bază nu se încadrau ca excepţii ale situaţiilor în care o asemenea modificare rezultă ca posibilă din lege sau din contractul colectiv de muncă aplicabil.

3. Cu stiinta manageriatului instituţiei, carnetele de muncă ale angajatilor au fost incorect completate cu informatii vadit eronate, respectiv înscrierea de salarii tarifare altele decât cele incasate efectiv de către artiştii filarmonicii, şi anume salarii tarifare care nu au fost niciodată acordate şi care nu corespund salariilor tarifare declarate la Administraţiile Financiare.

Totodata, trebuie mentionat că retributiile specificate in carnetele de muncă nu au fost actualizate şi nu sunt conforme cu legislatia aplicabila in vigoare, astfel acestea nu reflecta norma de muncă a fiecărui salariat, stabilita de normele emise de către autoritatile statului.

Un alt aspect important in ceea ce priveşte gestionarea personalului angajat se refera la contractele individuale de muncă. Contrar prevederilor Codului Muncii valabile pe parcursul timpului, care impuneau existenta relatiilor contractuale de muncă pe perioada nedeterminata, in acest moment existând in cadrul instituţiei relaţii contractuale de muncă cu o vechime mai mare de 20 de ani (cum ar fi cazul dlui. Adam Siminiceanu), desfaşurate in baza unor contracte de muncă incheiate pe perioade determinate.

Managementul instituţiei ar trebui sa aibe obligatia de a stabili la inceputul fiecărei stagiuni programul de lucru al personalului artistic, inclusiv repetitiile alocate şi datele acestora, astfel incât angajatii sa nu se mai confrunte cu imposibilitatea onorarii obligatiilor pe care le au in afara orelor de serviciu, avand in vedere că multi dintre acestia au statutul onorant de solist – concertist.

Totodata, lipsa interesului pentru gestionarea eficienta a resurselor umane şi a valorificării potentialului artistic al membrilor orchestrei, a condus la nesolicitarea de către conducerea filarmonicii a cel putin 32 de posturi de incadrare şi a unui numar mai mare de categorii profesionale la care angajatii aveau dreptul legal de a accede, care puteau ridica atit nivelul salarial cât şi statutul artistic al instituţiei. Conducerea a îngrădit artiştilor dreptul de a avea acces, prin concurs, la trepte profesionale superioare, prin neorganizarea de concursuri în acest sens.

Odata cu modificarea legislatiei aplicabile domeniului cultural prin introducerea gradelor profesioanle, respectiv categoria 1A, conducerea filarmonicii a considerat că numai 7 persoane din orchestra merita aceasta incadrare, doar soliştii si dirijorii, in condiţiile in care, la celelalte instituţii de cultură – precum Opera Română, Teatrul National etc. – a avut acces tot personalul artistic.

In acest moment, in cadrul filarmonicii sunt posturi vacante, a căror ocupare nu a fost scoasa la concurs (prin nesolicitarea deblocării acestora de către MCC), in prezent preferându-se aducerea de colaboratori plătiţi cu sume importante. Ca practică frecventă, conducerea filarmonicii preferă  să beneficieze de prestaţiile unor concert – maeştri invitaţi în schimbul unor onorarii considerabile.

4. In ceea ce priveste aplicarea noilor norme care reglementeaza activitatea profesionala a personalului artistic angajat in cadrul Filarmonicii „George Enescu”, va aducem la cunostinta faptul ca dl. Cristian Mandeal, in calitate de director general, impreuna cu dl. Nicolae Licaret – director artistic, au aplicat in mod deficitar prevederile Legii nr. 353/2007 cu privire la termenii, modalitatile şi conditiile in care s-au realizat evaluarile personalului angajat, fapt care a produs grave prejudicii de natura financiara şi morala artistilor instituţiei.

In acest sens, precizam că evaluarile profesionale realizate de către comisii intrunite dupa alte criterii decât cele stabilite de lege au avut la baza elemente neconcordante cu activitatea prestată de fiecare angajat. Parametrii calitativi şi cantitativi utilizati de către comisiile de evaluare profesionala, aflaţi la baza stabilirii noilor retributii, nu au fost aduşi la cunoştinţa salariaţilor.

5. Reconfirmarea pe postul de director general a dlui. Cristian Mandeal survine într-un moment în care Ministerul Culturii ar fi trebuit sa dea dovada de mai multă transparentă şi respect faţă de artiştii Filarmonicii „G. Enescu”, în condiţiile în care legislaţia în vigoare nu a fost respectată in ceea ce priveste organizarea şi susţinerea concursului pentru postul de manager. (a se vedea norma emisa de MCC sub semnatura dlui. Demeter Andras prin care managerii institutiilor de cultura ar fi trebuit sa sustina concurs pe post).

Va aducem la cunostinta că dl. Cristian Mandeal este incompatibil cu functia de manager al instituţiei pe care o exercita prin corespondenta, avand in vedere că in majoritatea anului se afla in deplasari in interes personal, lăsând atribuţiile de conducere dlui. Nicolae Licareţ, care se erijează în director general.

Mai mult, va semnalam că din postura actuala a functiei de manager general, dl. Cristian Mandeal se autonumeşte in functia de dirijor principal invitat şi in aceasta situatie işi negociaza singur sumele stipulate in contractul de colaborare.

Un alt aspect legat de modul de exercitare a atribuţiilor manageriale de către cei doi directori se referă la alcătuirea repertoriului stagiunii anuale a orchestrei şi corului, prin invitarea unor dirijori şi solişti de valoare artistică îndoielnică, ce oferă un contra-serviciu celor doi directori, de cele mai multe ori, în detrimentul unor artişti români consacraţi, care şi-au manifestat disponibilitatea de a concerta cu filarmonica, cum ar fi Gabriel Croitoru, Florin Croitoru, Alexandru Tomescu, binecunoscuţi publicului larg şi care asigură şi un bun rezultat financiar, prin succes, aceştia fiind solicitaţi să participe în cadrul stagiunii ocazional, ca înlocuitori ai altor solişti.

6. In ceea ce priveşte reprezentarea orchestrei la nivel internaţional (festivaluri şi turnee artistice) precizăm că participarea filarmonicii este condiţionată de prezenţa dlui. Cristian Mandeal că dirijor. De asemenea, pentru că orchestra să poată susţine concerte private pe scena Ateneului Român, este impusă prezenţa dlui. Cristian Mandeal, de mulţi ani orchestra fiind în imposibilitatea de a colabora şi cu alţi dirijori.

Trebuie menţionat şi faptul că membrii orchestrei nu sunt informaţi cu privire la conţinutul contractelor propuse filarmonicii, iar condiţiile de susţinere a unui turneu artistic, respectiv deplasarea şi cazarea, onorariul-diurna, sunt aduse la cunoştinţa artiştilor cu foarte puţin timp înainte. In această situaţie, nu de puţine ori a fost cazul unor colegi care şi-au anulat alte angajamente artistice pentru a putea lua parte la repetiţiile aferente turneelor precum şi la efectuarea acestora, refuzul de participare nefiind acceptat, deşi majoritatea acestor evenimente au aparţinut cadrului privat.

7. Dorim să precizam că atitudinea ostilă şi neprofesională a conducerii instituţiei este propagată pe scena, în timpul repetiţiilor din cadrul stagiunii sau în cadru privat de către dna. Anda Petrovici care deţine funcţia de concert-maestru din perioada anterioara anului 1990, când a susţinut concurs pentru această poziţie în prezenţa unei comisii formate din Suzana Gîdea şi Ladislau Hegheduş, juriu fără pregătire artistică de specialitate.

In anul 1990, membrii orchestrei au strâns semnături pentru înlocuirea dnei. Anda Petrovici din funcţia de concert-maestru, fapt care a condus la încetarea activităţii acesteia din funcţia deţinută la acea vreme. Ulterior, dumneaei a fost repus doar temporar în respectiva funcţie, însa, datorita concursului de imprejurari, şi mai apoi susţinerii necondiţionate a dlui. Cristian Mandeal, a rămas pe această poziţie până în prezent.

Consideram că, actualmente, profesionalismul dnei. Anda Petrovici nu corespunde cu titulatura de concert-maestru al unei orchestre simfonice moderne şi conforme cu nivelul european de calitate. Trebuie menţionat că, pe parcursul acestor ani, toţi concert-maeştrii precum şi potenţialii candidaţi la acest post, au fost inlăturaţi, fiind declaraţi necorespunzatori pentru poziţia de concert – maestru la Filarmonica George Enescu, cum ar fi dl. Ştefan Horvath şi Cosmin Bănică, solişti interpreţi, laureaţi ai multor concursuri internaţionale de prestigiu. Ulterior, că certitudine a valorii şi a pregătirii lor profesionale acestia au obtinut prin concurs postul de concert-maestru la orchestre precum Zurich Ton Halle şi Basel Symphonic Ochestra – doua dintre cele mai renumite orchestre din Europa, unde sunt titulari cu drepturi depline, in conditiile in care la Filarmonica “G. Enescu” nu au fost validaţi pe post, din dorinţa conducerii de a nu crea concurenţă dnei. Anda Petrovici.

8. O alta situaţie pe care dorim să o aducem în atenţie se referă la măsurile abuzive dispuse de dna. concert-maestru Anda Petrovici în legătură cu activitatea salariaţilor, neavând atributii in acest sens. Mai mult, prin atitudinea necorespunzatoare, aceasta a pus in lumina nefavorabila imaginea filarmonicii, prin agresarea verbală şi folosirea unui limbaj neadecvat la adresa artiştilor instrumentisti precum şi a dirijorilor sau a soliştilor invitaţi (Ion Marin, Ilarion Ionescu Galaţi, Camil Marinescu etc.). Membrii orchestrei simfonice au fost supuşi la tratamente umilitoare si denigratoare, teroare psihică, artişti care in urma acestor tratamente, au cedat fizic şi psihic, suferind pierderi de memorie, stres, accidente vasculare cerebrale (cazul dlui. Marius Bîclea). Acest mediu neprofesional şi neprielnic împiedică muzicienii să desăvârşească actul artistic, răpindu-le bucuria şi plăcerea de a interpreta muzica şi de a transmite mesajul artistic publicului meloman.

Situaţiile descrise în prezentul memoriu de către angajaţii Filarmonicii “G. Enescu” vin intr-un moment in care atitudinea conducerii instituţiei şi a dnei. concert-maestru au pus in pericol organizarea unui eveniment organizat de Primaria Municipiului Bucuresti, cu ocazia Zilelor orasului, când orchestrei i s-a propus să concerteze sub bagheta dirijorului Tiberiu Soare. Solistii invitaţi au fost Angela Gheorghiu – soprana de renume international, vedetă consacrată a genului şi Vlad Miritia – tenor binecunoscut publicului meloman.

Cu ocazia repetitiilor prilejuite de acest eveniment, dna. Anda Petrovici a creat tensiuni nejustificate dirijorului şi artiştilor orchestrei, aceştia din urmă refuzând să susţina concertul cu Anda Petrovici, fapt consemnat pe lista de prezenţă la adunarea constituită spontan în data de 18.09.2009. In acest context, precizăm că toţi artiştii instrumentişti au votat (89 de voturi) pentru susţinerea concertului fără prezenţa dnei. Anda Petrovici, fapt care s-a şi produs in data de 19.09.2009.

Trebuie mentionat că, în cadrul acestui eveniment cultural, Filarmonica “G. Enescu” ar fi trebuit să fie partener oficial, în baza unei inţelegeri prealabile dintre reprezentantii instituţiei şi organizatori. În urma conflictului menţionat mai sus, directorul artistic a retras titulatura sub care ar fi trebuit să concerteze orchestra şi fara a tine cont că toţi artiştii instrumentişti erau angajaţi ai filarmonicii. In situaţia creată, acestia au fost nevoiti sa incheie contracte individuale cu organizatorii iar orchestra a evoluat sub pseudonimul “Filarmonica bucureşteana”.

Urmare reacţiei de solidarizare, angajatii filarmonicii au fost ameninţaţi indirect cu desfacerea contractelor de muncă, respectiv scoaterea la concurs a posturilor din cadrul orchestrei Filarmonicii “G. Enescu” pe care aceştia le ocupă prin concurs.

Atitudinea părtinitoare şi ameninţătoare a conducerii instituţiei – în acest caz reprezentata de către dl. Nicolae Licareţ şi sustinuta de dl. Cristian Mandeal – faţă de salariaţii săi este total lipsită de justificare legală, neintemeiată şi fără nicio legatură cu respectarea de către angajati a normei de muncă, a prevederilor incidente aplicabile.

In sustinerea celor rubricate, în majoritate covârşitoare angajatii orchestrei doresc demiterea manageriatului instituţiei, respectiv demiterea dlui. Cristian Mandeal din functia de director general, a dlui. Nicolae Licareţ din funcţia de director artistic, a dnei. Florica Sivec din functia de contabil şef şi a dnei. Anda Petrovici din funcţia de concert-maestru.

Totodată, vă solicităm să adoptati cu celeritate măsurile care se impun in vederea instituirii normalitătii şi legalităţii in functionarea instituţiei filarmonicii, in caz contrar artiştii instrumentişti având dreptul de a recurge la apărarea intereselor profesionale, economice şi sociale prin mijloacele legale prevăzute de legislatia in vigoare.Este necesară analizarea şi verificarea foarte urgentă a tuturor aspectelor semnalate, deoarece in lipsa unor răspunsuri şi măsuri adecvate, membrii orchestrei sunt decişi să apeleze în cel mai scurt timp la toate formele de protest permise de lege, putându-se ajunge inclusiv la blocarea activitătii instituţiei.

Membrii Orchestrei Filarmonicii “G. Enescu”

(conform tabel anexat in copie cu semnatarii acestui memoriu)

Bucuresti, 24.09.2009”.

Acest articol este proprietatea Reporter Virtual și este protejat de legea drepturilor de autor. Orice preluare a conținutului se poate face doar în limita a 500 de semne, cu citarea sursei și cu link către pagina acestui articol.

ȚI-A PLĂCUT? DĂ MAI DEPARTE:

 
 
 

ETICHETE:

Foarte slabSlabMediocruBunFoarte bun (Niciun vot deocamdată)
Încarc...

Related Posts

NOTĂ: Vă rugăm să comentați la obiect, legat de conținutul prezentat în material. Orice deviere în afara subiectului, folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoana autorului (autorilor) materialului, afișarea de anunțuri publicitare, precum și jigniri, trivialități, injurii aduse celorlalți cititori care au scris un comentariu se va sancționa prin cenzurarea parțială a comentariului, ștergerea integrală sau chiar interzicerea dreptului de a posta, prin blocarea IP-ului folosit. Site-ul nu răspunde pentru opiniile postate în rubrica de comentarii, responsabilitatea formulării acestora revine integral autorului comentariului.

Comments are closed.

Scroll to top