» Click AICI ca să te abonezi la ȘTIRILE RV pe mail

legitimatie liderului sindicalSergiu Stupu, liderul Sindicatului Fratia din cadrul Penitenciarului Jilava, a fost demis in noiembrie pe cand se afla in concediu medical, apoi a mai existat o decizie similara in decembrie. Ofiterul Stupu mi-a declarat ca n-a fost informat despre demiterea sa in termen de cinci zile si ca este ilegala pentru ca se afla in concediu medical, adaugand ca povestea este o razbunare a conducerii pentru activitatea sa sindicala. Acesta a contestat decizia si a cerut reincadrarea pe functie, plus daune morale de 500.000 de euro. Destituirea sa este suspecta din mai multe motive, dar primul ar fi ca exista o protectie speciala pentru liderii sindicali si ca ei nu pot fi sanctionati pentru activitatea din cadrul organizatiei.

Acuze in comisia disciplinara

Sergiu Stupu a fost acuzat ca nu ar fi pastrat secretul de serviciu, dar nu a fost audiat pentru a-si proba nevinovatia. „Acel ordin pomenit in decizie nici nu a ajuns la mine. Destituirea mi se trage de la doua adrese: una trimisa la Ministerul Justitiei si alta la Administratia Nationala a Penitenciarelor. Nu stiu cum a decis noul director (n.r. numit in iunie 2009) sa ma concedieze incalcand legislatia muncii. E treaba lui insa si va raspunde in justiei”, mi-a declarat liderul sindical.

Directorul sustine ca demiterea e altceva fata de concediere

Directorul Penitenciarului Jilava,  Catalin Stroe, mi-a declarat ca liderul sindical nu a fost concediat, chiar daca exista o decizie scrisa negru pe alb, ci ca a suferit o sanctiune disciplinara. „Comisia disciplinara a decis cu 4 la 1 sa fie emisa aceasta sanctiune. Nu este o concediere, ci o demitere, dar inca nu a fost pusa in aplicare pentru ca angajatul se afla in concediu medical. Nu stiu daca se va intampla sau nu. In rest, dl. Sergiu Stupu ne poate da in judecata”, mi-a declarat directorul Stroe, care nu vede unde a fost incalcata legislatia cand un angajat este demis cand se afla in concediu si mai ales daca este lider sindical.

Puteti citi mai jos plangerea sa cu detaliile pe care Sergiu Stupu si-a construit atacul.

Galerie documente:

decizie de destituire 1decizie de destituire 2concediu medical

Contestatia liderului sindical

TRIBUNALULUI  BUCUREŞTI

SECTIA A IX-A CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL

Dosar nr. 51263/3/2009

Termen de judecata 30.03.2010

DOMNULE PREŞEDINTE,

Subsemnatul STUPU CRISTI SERGIU, domiciliat în Bucureşti, str. xxx, sector 3, în calitate de contestator, în temeiul art. 283, alin. 1 lit. a din Codul Muncii şi art. 73 alin. 2 din Legea nr. 293/2004, republicată, privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, formulez prezenta

CONTESTAŢIE ÎMPOTRIVA DECIZIEI DE DESTITUIRE

nr. H-80586 din data de 05.11.2009 emisă de Penitenciarul Bucuresti-Jilava, cu sediul în Localitatea Jilava, str. Sabarului nr. 1, judetul Ilfov, pe care o chem în judecată în calitate de intimată, pentru ca prin hotărârea ce o veţi pronunţa:

1.         Să anulaţi  această  decizie  şi  să dispuneţi  obligarea  intimatei la  plata  drepturilor de care aş fi beneficiat, daca aş fi continuat să execut contractul individual de muncă;

2.         Să obligaţi intimata, în temeiul art. 269 alin. (1) Codul muncii la plata de daune morale în cuantum de 500.000 Euro;

3.          Să repuneţi părţile în situaţia anterioară emiterii actului de concediere, dispunând reintegrarea efectivă a subsemnatului în cadrul Penitenciarului Bucureşti-Jilava pe postul şi funcţia deţinută anterior.

4.          Să obligaţi intimata să îmi plătească cheltuielile de judecată ocazionate de acest proces.

DOMNULUI PREŞEDINTE AL TRIBUNALULUI  BUCUREŞTI

SECTIA A IX-A CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL

MOTIVELE PREZENTEI CONTESTAŢII:

În fapt:

În data de 31.12.2006 am fost transferat, la cerere, de la Administraţia Naţională a Penitenciarelor-Sediul Central la Penitenciarul Bucureşti-Jilava, pe funcţia de ofiţer principal (grupa de intervenţie), unde mi-am desfasurat aceasta activitate până la data de 03.12.2009.

La 3 decembrie 2009 mi s-a comunicat decizia nr.H-80586 din data de 05.11.2009, de destituire din sistemul penitenciar, pe motiv disciplinar, măsură dispusă în temeiul art. 70 lit. f din Legea nr. 293/2004, republicată, privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor.

Arăt faptul că eu sunt Preşedintele Sindicatului ,,FRĂŢIA” Jilava, Organizaţie Sindicală Reprezentativă la nivelul Penitenciarul Bucureşti-Jilava, aşa cum a fost stabilit prin Sentinţa Civilă nr. 28/01.11.2006 a Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti

Motivele de fapt ale prezentei contestaţii sunt date de încălcarea mai multor prevederi legale aplicabile în materie care atrag nulitatea absolută a deciziei de destituire.

Acestea sunt următoarele:

a.         La data de 05.11.2009 intimata a emis decizia de concediere atacată, în condiţiile în care, subsemnatul mă aflam în incapacitate temporară de muncă, dovedită prin certificatul medical Seria CCMAB nr. 6839720 şi Certificatul de decizie medicală nr. 2334, de care intimata refuză să ţină seama.

Acest aspect duce la nulitatea absolută a acestei decizii, constituind o încălcare a disp art. 60 alin. 1 lit. a) din Codul Muncii în conformitate cu care: “…ART. 60 (1) Concedierea salariaţilor nu poate fi dispusă: a) pe durata incapacităţii temporare de muncă, stabilită prin certificat medical conform legii.

b.  O altă critică adusă deciziei şi care atrage nulitatea absolută a acesteia este cea referitoare la încălcarea condiţiilor stabilite de dispoziţiile art. 60 alin. (1) lit. h) din Codul Muncii, conform cărora “…ART. 60 (1) Concedierea salariaţilor nu poate fi dispusă: h) pe durata exercitarii unei functii eligibile intr-un organism sindical, cu exceptia situatiei in care concedierea este dispusa pentru o abatere disciplinara grava sau pentru abateri disciplinare repetate, savarsite de catre acel salariat.”; aceatsa înseamnă că pe durata exercitării funcţiei sindicale eu nu puteam fi destituit din sistemul penitenciar, cu excepţia situaţiei în care destituirea era dispusă pentru o abatere disciplinară gravă sau pentru abateri disciplinare repetate, săvârşite de către mine.

Menţionez, că pe tot parcursul profesional, respectiv din anul 2001 şi până în prezent, nu am fost niciodată sancţionat disciplinar.

Conform Legii nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, subsemnatul nu pot fi sancţionat disciplinar pentru activitatea depusă în exercitarea funcţiei de Preşedinte al Sindicatului ,,FRĂŢIA” JILAVA, deoarece Codul muncii defineşte abaterea disciplinară ca fiind „o faptă în legătură cu munca şi care constă într-o acţiune sau inacţiune săvârşită cu vinovăţie de către un salariat, prin care acesta a încălcat normele legale, regulamentul intern, contractul individual de muncă sau contractul colectiv de muncă aplicabil, ordinele şi dispoziţiile legale ale conducătorilor ierarhici”.

c.         La data de 05.11.2009 intimata a emis decizia de concediere atacată pretinzând în motivarea formulată  că a constatat la data de 09.12.2008 şi 27.02.2009, că subsemnatul am înaintat, în numele Sindicatului ,,FRĂŢIA” Jilava, Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor adresa cu nr. 211/09.12.2008, şi Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, adresa cu nr. 73/27.02.2009, fiecare dintre acestea având anexate o copie a Ordinului Ministrului Justiţiei nr. 144/C/2002 şi a Instrucţiunilor de organizare şi funcţionare a grupelor de intervenţie la penitenciarele de maximă siguranţă, documente clasificate secret de serviciu.

Afirmaţiile intimatei, că Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 144/C/2002 şi Instrucţiunile de organizare şi funcţionare a grupelor de intervenţie la penitenciarele de maximă siguranţă sunt documente clasificate secret de serviciu, sunt infirmate de Administraţia Naţională a Penitenciarelor, prin Directorul General al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, chestor de penitenciare dr. Ioan BĂLA, prin răspunsul cu nr. 249528/SIC/11.12.2009, la adresa Sindicatului ,,FRĂŢIA” JILAVA cu nr. 342/26.10.2009, adresată Ministerului Apărării Naţionale, respectiv că Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 144/C/2002 şi Instrucţiunile de organizare şi funcţionare a grupelor de intervenţie la penitenciarele de maximă siguranţă nu sunt documente clasificate secret de serviciu.

Mai arăt că fapta la care face referire intimata nu există deorece eu nu mă aflam în unitate în data de 27.02.2009, fiind în concediul de odihnă, şi, conform adreselor cu nr. H-72083/24.09.2009 şi nr. H-72662/30.09.2009 emise de Compartimentul Secretariat, respectiv de inspector principal Copsa Loredana, nu am fost niciodată în posesia Ordinului Ministrului Justiţiei nr. 144/C/2002 şi Instrucţiunile de organizare şi funcţionare a grupelor de intervenţie la penitenciarele de maximă siguranţă.

d.         La data de 05.11.2009 intimata a emis decizia de concediere atacată fără să efectueze cercetarea disciplinară prealabilă efectivă şi fără să fiu audiat, încălcând astfel dispoziţiile imperative ale art. 267, alin. 1 Codul Muncii şi ale art. 71 alin. 2 din Legea nr. 293/2004, republicată, privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor.

În data de 14.10.2009 subsemnatul nu m-am putut prezenta la audiere, lipsind motivat, deoarece am suferit o agresiune pentru care mi-a fost eliberat Certificatul Medico-Legal cu nr.A2/8095/14.10.2009,  iar acest aspect a fost adus la cunoştinţa intimatei.

Intimata nu a ţinut cont de faptul că am lipsit de la audiere motivat şi a emis decizia în discuţie, fără să  mi se dea dreptul la apărare recunoscut de Codul Muncii şi Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor.

e.         La data de 05.11.2009 intimata a emis decizia de concediere atacată fără a indica, conform art. 268 alin. 2 din Codul Muncii şi art. 33 alin. 2 din Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 2856/C din 29 octombrie 2004 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de constituire, organizare şi desfăşurare a activităţii comisiilor de disciplină din Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi din unităţile subordinate, faptul că subsemnatul nu am fost audiat şi că nu mi-au fost soluţionate cererile de suspendare a membrilor Comisiei de Disciplină a Penitenciarului Bucureşti-Jilava, comisar şef de penitenciare Dumitrescu Vasile, inspector Mihalache Gabriel Cătălin, inspector principal Ionita Claudiu şi agent şef de penitenciare Stoica Florin cu Nr. H-73533/01.10.2009, Nr. H-73532/01.10.2009, Nr. H-73540/01.10.2009 şi Nr. H-73539/01.10.2009.

În decizia de concediere atacată se menţionează tendeţios un alt termen de atacare a acesteia, respectiv un termen de 6 luni de la luarea la cunoştinţă a deciziei de concediere, aspect infirmat de art. 283 alin. 1 lit. a din Codul Muncii şi art. 73 alin. 2 din Legea nr. 293/2004, privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, care menţionează că decizia de sancţionare poate fi contestată de salariat la instanţele judecătoreşti competente în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării.

În decizia de concediere atacată nu se arată care sunt opiniile separate formulate de domnul Florin Rădan, membru al Comisiei de Disciplină a Penitenciarului Bucureşti-Jilava, cu nr. H-80025/04.11.2009 şi care nu a fost de acord cu sancţiunea disciplinară aplicată.

f.          Decizia de concediere atacată nu mi-a fost comunicată de intimată în termen de 5 zile de la emitere, subsemnatul semnând de primire în registrul de primire al pârâtei la data de 03.12.2009.

Având în vedere că dispoziţiile art. 268 alin. 3 din Codul Muncii şi art. 73 alin. 1 din Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor  prevăd că decizia de sancţionare se comunică salariatului în cel mult 5 zile calendaristice de la data emiterii, obligaţie nerespectată de intimată, vă rog să constataţi că necomunicarea în termenul prevăzut de legea a actului în discuţie conduce la pierderea efectelor acestuia faţă de subsemnatul, fiind cazul unei nulităţi relative aşa cum este ea cuprinsă în dispoziţiile art. 105 alin 2 c.p.civ.

g.         Intimata nu a soluţionat cererile formulate de mine privind suspendarea membrilor Comisiei de Disciplină a Penitenciarului Bucureşti-Jilava, comisar şef de penitenciare Dumitrescu Vasile, inspector Mihalache Gabriel Cătălin, inspector principal Ionita Claudiu şi agent şef de penitenciare Stoica Florin cu Nr. H-73533/01.10.2009, Nr. H-73532/01.10.2009, Nr. H-73540/01.10.2009 şi Nr. H-73539/01.10.2009, depuse la dosarul cauzei sub nr. 167/21.08.2009.

Intimata nu a ţinut cont de obiecţiile formulate de subsemnatul nr. H-80314/04.11.2009, de cele formulate de Sindicatul ,,FRĂŢIA” Jilava cu nr. 360/05.11.2009, precum şi de opiniile separate formulate de domnul Florin RĂDAN, membru al Comisiei de Disciplină a Penitenciarului Bucureşti-Jilava, cu nr. H-80025/04.11.2009, prin  care se arăta nevinovăţia mea.

h.         Sancţiunea aplicată, respectiv destituirea din sistemul penitenciar, a fost propusă în referatul final din dosarul cauzei cu nr. 167/21.08.2009, din duşmănie şi vrăjmăşie pe care o au faţă de mine membrii Comisiei de Disciplină a Penitenciarului Bucureşti-Jilava, comisar şef de penitenciare Dumitrescu Vasile, inspector Mihalache Gabriel Cătălin, inspector principal Ionita Claudiu şi agent şef de penitenciare Stoica Florin, deoarece faţă de aceştia am depus mai multe sesizări la Comisiile de Disciplină şi la organele de urmărire penală competente, întrucât m-au cercetat disciplinar, abuziv şi ilegal, 80 (optzeci) de zile peste termenul legal de cercetare a abaterilor disciplinare, care fac obiectul dosarelor cu nr. 97/13.03.2009, 95/27.03.2009, 96/30.03.2009 şi 100/30.03.2009;

Termenul legal de cercetare este de maximum 90 de zile calendaristice de la data sesizării abaterilor, dar nu mai târziu de 1 an de la comiterea abaterilor, reglementat de art. 71 alin. 4 din Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, şi de asemenea, confirmat de Administraţia Naţională a Penitenciarelor, prin adresele cu nr. 236257/236255/DIP/02.09.2009 şi nr. 237716/DMRU/11.09.2009.

Sancţiunea aplicată, respectiv destituirea din sistemul penitenciar, nu respectă dispoziţiile art. 17 lit. E din Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 2856/C din 29 octombrie 2004, pentru aprobarea  Regulamentului privind modul de constituire, organizare şi desfăşurare a activităţii comisiilor de disciplină din Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi din unităţile subordonate, respectiv nu există un raport corect între gravitatea abaterii disciplinare, circumstanţele săvârşirii acesteia şi sancţiunea disciplinară propusă a fi aplicată.

i.          Pe tot parcursul cercetării disciplinare nu s-a respectat dispoziţia art. 8 alin. (b) din Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 2856/C din 29 octombrie 2004, pentru aprobarea Regulamentului privind modul de constituire, organizare şi desfăşurare a activităţii comisiilor de disciplină din Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi din unităţile subordonate, întrucât comisarul şef de penitenciare Dumitrescu Vasile şi agentul şef de penitenciare Stoica Florin au săvârşit fapte care faceau obiectul sesizării comisiei de disciplină, drept urmare, mandatul acestora de preşedinte şi membru al Comisiei de Disciplină a Penitenciarului Bucureşti-Jilava, erau suspendate de drept.

Mai exact, pe numele numiţilor: comisar şef de penitenciare Dumitrescu Vasile, agent şef de penitenciare Stoica Florin, erau depuse sesizări ale Comisiei de Disciplină a Penitenciarului Bucureşti-Jilava şi ale Comisiei de Disciplină a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor cu nr. H-73833/02.10.2009 şi nr. H-73831/02.10.2009.

Exercitarea fără drept a mandatelor de membrii ai Comisiei de Disciplină a Penitenciarului Bucureşti-Jilava de către comisarul şef de penitenciare Dumitrescu Vasile şi agentul şef de penitenciare Stoica Florin în dosarul de cercetare disciplinară cu nr. 167/21.08.2009 conduce la nulitatea absolută a Deciziei directorului Penitenciarului Bucureşti-Jilava de destituire a subsemnatului din sistemul penitenciar, emisă sub nr. H-80586/05.11.2009.

În concluzie, consider că Decizia directorului Penitenciarului Bucureşti-Jilava de destituire a subsemnatului din sistemul penitenciar, emisă sub nr. H-80586/05.11.2009, reprezintă un grav abuz săvârşit cu vinovăţie de natură a aduce atingere demnităţii, onoarei şi reputaţiei mele în ceea ce priveste funcţia publică pe care am exercitat-o, cea de ofiţer superior ierarhic întregului personal al structurii de intervenţie şi membru al Comisiei de Disciplină a Penitenciarului Bucureşti-Jilava.

Apreciez că acţiunea celor suscitaţi este săvârşită de către intimată pentru a mă înlătura de la conducerea Sindicatului ,,FRĂŢIA” Jilava şi din Sindicatului ,,FRĂŢIA” Jilava, deoarece subsemnatul îmi puteam exercita funcţia eligibilă de Preşedinte al Sindicatului ,,FRĂŢIA” Jilava, precum şi cea de membru al Sindicatului ,,FRĂŢIA” Jilava, conform Art. 6 din  Statutul Sindicatului ,FRĂŢIA” Jilava “…art.6 Poate fi membru al sindicatului,,FRĂŢIA JILAVA orice salariat din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor, fără deosebire de naţionalitate, religie, rasă, sex şi vârstă care recunoaşte şi respectă prevederile prezentului statut şi plăteşte cotizaţia stabilită” numai în calitatea de angajat al administraţiei penitenciare.

Datorită acestui abuz, săvârşit de intimată, am fost nevoit să renunţ la dreptul de a deţine legal arma de foc, armă pe care o deţineam legal din anul 2005, în baza permisului de port armă Seria B nr. 000605, drept dobândit ca urmare a calităţii de angajat al administraţiei penitenciare.

Cercetarea abuzivă şi destituirea din administraţia penitenciară, săvârşite cu vinovăţie de intimată, mi-au afectat starea de sănătate, atât fizic cât şi psihic, care au culminat cu internarea subsemnatului la Spitalul Alexandru Obrejia.

Agravarea stării de sănătate rezultă din adeverinţa medicală din data de 02.10.2009,  adeverinţa medicală cu nr. 4961/07.10.2009, scrisoarea medicală din 12.10.2009, scrisoarea medicală din 5.11.2009, certificatul medical Seria CCMAB, nr. 6839720 din 5.11.2009 şi Certificatul de decizie medicală nr. 2334/12.11.2009.

În considerarea prevederilor legale aplicabile în materie, precum şi pentru considerentele arătate în prezenta contestaţie împotriva deciziei de destituire din sistemul administraţiei penitenciare, vă solicit ca, prin hotărârea ce o veţi pronunţa, să dispuneţi admiterea în totalitate a contestaţiei astfel cum a fost formulată şi dovedită şi să constatati nulitatea absolută a deciziei de destituire nr. H-80586 din data de 05.11.2009 emisă de către Penitenciarul Jilava Bucureşti.

În dovedirea contestaţiei depun în copie următoarele înscrisuri:

decizia de destituire cu nr. H-80586/05.11.2009,

–          adresa  Sindicatului ,,FRĂŢIA” JILAVA cu nr. 342/26.10.2009,

–          răspunsul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor cu nr. 249528/SIC/11.12.2009,

–          adeverinţa medicală din data de 02.10.2009,

–          adeverinţa medicală cu nr. 4961/07.10.2009,

–          scrisoarea medicală din 12.10.2009,

–          scrisoarea medicală din 5.11.2009,

–           certificatul medical Seria CCMAB nr. 6839720 din 5.11.2009 şi Certificatul de decizie medicală nr. 2334/12.11.2009,

–           Sentinţa Civilă nr. 28/01.11.2006 a Judecătoriei Sectorului 4 Bucureşti,

–          Lista membrilor Organului de Conducere al Sindicatului „Frăţia” Jilava,

–          adresele cu nr. H-72083/24.09.2009 şi nr. H-72662/30.09.2009,

foaia din registrul în care am semnat de primirea deciziei de destituire cu nr. H-80586/05.11.2009,

–          cererile de suspendare a membrilor Comisiei de Disciplină a Penitenciarului Bucureşti-Jilava, respectiv a comisarului şef de penitenciare Dumitrescu Vasile, a inspectorului Mihalache Gabriel Cătălin, a inspectorului principal Ioniţă Claudiu şi a agentului şef de penitenciare Stoica Florin cu Nr. H73533/01.10.2009, Nr. H-73532/01.10.2009, Nr. H-73540/01.10.2009 şi Nr. H-73539/01.10.2009,

–          obiecţiile formulate de subsemnatul, sub nr. H-80314/04.11.2009,

–          obiecţiile formulate de Sindicatul ,,FRĂŢIA” Jilava, cu nr. 360/05.11.2009, Certificatul Medico-Legal cu nr. A2/8095/14.10.2009,

adresele cu nr. 236257/236255/DIP/02.09.2009 şi cu nr. 237716/DMRU/11.09.2009,

–          sesizările cu nr. H-73833/02.10.2009 şi cu nr. H-73831/02.10.2009,

–           citaţiile cu nr. 254016/A/CD/16.12.2009 şi cu nr. 12630/16.12.2009,

–           sesizarea cu nr. H-66562/PBJB/21.08.2009,

–          precum şi statutul Sindicatului „Frăţia” Jilava.

Probe: înscrisuri, martori, interogatoriul intimatei;

În drept, art. 76-78 din Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii.

Contestaţia este scutită de taxa judiciară de timbru şi de timbrul judiciar, potrivit Art. 285 din Legea nr. 53/2003, Codul Muncii.

Depun contestaţia însoţită de încrisuri în dublu exemplar pentru a fi comunicată pârâtei.

Data                                                                                         Semnatura”.

28.12.2009

Acest articol este proprietatea Reporter Virtual și este protejat de legea drepturilor de autor. Orice preluare a conținutului se poate face doar în limita a 500 de semne, cu citarea sursei și cu link către pagina acestui articol.

ȚI-A PLĂCUT? DĂ MAI DEPARTE:

 
 
 

ETICHETE:

Foarte slabSlabMediocruBunFoarte bun (Niciun vot deocamdată)
Încarc...

Related Posts

NOTĂ: Vă rugăm să comentați la obiect, legat de conținutul prezentat în material. Orice deviere în afara subiectului, folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoana autorului (autorilor) materialului, afișarea de anunțuri publicitare, precum și jigniri, trivialități, injurii aduse celorlalți cititori care au scris un comentariu se va sancționa prin cenzurarea parțială a comentariului, ștergerea integrală sau chiar interzicerea dreptului de a posta, prin blocarea IP-ului folosit. Site-ul nu răspunde pentru opiniile postate în rubrica de comentarii, responsabilitatea formulării acestora revine integral autorului comentariului.

90 comentarii

 1. JoshuaSnile spune:

  sildenafil without doctor prescription https://sildgeneric100.com/ buy sildenafil

 2. click website spune:

  The author is known by the url of Violeta but she never really liked that name. For years he’s been inevitable Vermont. My friends say it isn’t good for me but things i love doing is to jog and I’ll be starting something else along along with it. I am currently a cashier and it is something I love. You can find my website here: #link#

 3. Jobs offered spune:

  I must say, as a lot as I enjoyed reading what you had to say, I couldnt help but lose interest after a while. Its as if you had a wonderful grasp on the subject matter, but you forgot to include your readers. Perhaps you should think about this from far more than one angle. Or maybe you shouldnt generalise so considerably. Its better if you think about what others may have to say instead of just going for a gut reaction to the subject. Think about adjusting your own believed process and giving others who may read this the benefit of the doubt.Jobs offered

 4. I used to be able to find good advice from your blog articles.

 5. Danielamilm spune:

  האישה נסעה עם החברות לחופשת קניות בלונדון ומי יודע מה היא עושה שם. בינתיים אתה לבד בבית ומת משעמום. האישה דאגה לעצמה ויצאה לבלות עם החברות, אולי הגיע הזמן שגם אתה תדאג לעצמך ותפנק את עצמך. אם יש לך קצת זמן בערב או בסוף השבוע ואתה לבד, צא לבילוי עם נערות ליווי. אתה יכול להזמין הביתה נערה, או אם יותר נוח לך לצאת לאחת הדירות הדיסקרטיות ולבלות איתה שם. הנערה תאפשר לך לנקות את הראש מכל המחשבות ולהיות מרוכז אך ורק בהווה, ברגעי העונג בהם אתה מקבל עיסוי מפנק ומשחרר, באווירה נעימה וללא שום צורך בקשר מחייב.
  נערות ליווי

 6. RobertRed spune:

  sildenafil pharmacy sildenafil online

 7. CalebAtold spune:

  payday loans no credit check payday loans online fast deposit

 8. It챠s nearly impossible to find experienced people in this particular topic, but you seem like you know what you챠re talking about! Thanks

 9. Zackarygaure spune:

  ממליץ בחום על אתר הזה:
  שירותי ליווי בתל אביב

 10. Zackarygaure spune:

  ממליץ בחום על אתר הזה:
  ליווי במרכז

 11. try this out spune:

  https://phunuthoidai.com.vn/ I wanted to draft you one bit of word to help say thanks again with the nice advice you’ve discussed on this site. This has been seriously open-handed of you to convey without restraint exactly what a number of people could have sold for an electronic book in order to make some dough for themselves, mostly given that you could have tried it in the event you wanted. The solutions likewise worked to become a great way to fully grasp the rest have similar fervor much like my own to know more and more concerning this issue. I am certain there are several more pleasurable occasions ahead for many who check out your website.

 12. 2 בלונדיניות שוות מקבלות זיון מגבר אחד שמצליח לפנר את שתהין ביחד
  נערות ליווי בגבעתיים

 13. זנזונת צעירה נדפקת על הכסא ליד עץ חג המולד
  נערות ליווי באילת

 14. איטלקיה שווה ביותר מתחילה בלמצוץ זין כמו שצריך ובסוף מקבלת זין עמוק בתחת כמו שהיא אוהבת
  נערות ליווי בנתניה

 15. https://capathvn.wordpress.com/ I truly wanted to compose a small comment to express gratitude to you for these amazing guides you are posting here. My time-consuming internet search has at the end been honored with brilliant content to go over with my pals. I would express that many of us site visitors are unequivocally endowed to live in a good website with very many brilliant people with very helpful tricks. I feel pretty privileged to have encountered your entire webpages and look forward to so many more cool moments reading here. Thanks once more for all the details.

 16. https://u2shop.wordpress.com/2020/11/21/sweetie-house/ I actually wanted to construct a quick comment in order to say thanks to you for some of the pleasant facts you are showing here. My rather long internet lookup has finally been compensated with sensible facts and strategies to talk about with my family. I ‘d admit that many of us visitors are rather lucky to be in a fantastic network with very many awesome individuals with valuable strategies. I feel quite privileged to have used your web site and look forward to really more fun minutes reading here. Thanks a lot again for all the details.

 17. „There usually are barcodes built into bibs and additionally wristbands.

 18. I’m honored to obtain a call from a friend as he identified the important tips shared on your site. Browsing your blog post is a real excellent experience. Many thanks for taking into consideration readers at all like me, and I wish you the best of achievements as being a professional domain.Dakota Lynch

 19. view website spune:

  Magali could be the name her parents gave her but she never really liked that name. He’s always loved living in Vermont. I used to be unemployed however I am a time assistant but soon we will start our own home office. Researching fashion is something his wife doesn’t take pleasure in but he is doing. I’ve been working on my website long now. Visit here: #link#

 20. check this spune:

  https://u2shop.wordpress.com/2020/11/21/sweetie-house/ I wanted to put you a very small word to be able to say thank you as before over the pleasant opinions you’ve shown above. It has been so remarkably generous with you to make publicly what exactly most people would’ve marketed for an ebook to help make some dough for themselves, and in particular seeing that you could have done it in the event you desired. The tricks additionally worked like a great way to recognize that someone else have a similar passion similar to mine to understand great deal more when it comes to this matter. I am certain there are thousands of more fun instances up front for many who browse through your website.

 21. Research workers from Purdue School obtained in 2008 that will bringing 550 consumption of calories regarding nothing every single day for two months wouldn’t give you significant weight gain.

 22. these details spune:

  https://u2shop.wordpress.com/2020/11/21/sweetie-house/ I truly wanted to make a simple comment to be able to thank you for all of the wonderful techniques you are showing on this site. My extended internet look up has at the end been honored with good quality points to go over with my friends and classmates. I ‘d mention that many of us website visitors are definitely endowed to dwell in a superb place with very many lovely individuals with great principles. I feel quite privileged to have discovered your entire web site and look forward to some more excellent minutes reading here. Thanks a lot again for everything.

 23. Try a really romantic an evening meal on Zeffirino as well as Bouchon.

 24. First thing for you to do might be deliver a website which can be specialized in the needs of your prospects.

 25. Food items SourcesFood causes of phytosterols produce low levels involved with unhealthy fat, moderate volumes of unsaturated fats and additionally very good options dietary fibre.

 26. The following demand may cause ache in the face, the eyes, forehead and also inside the ear, as stated by the School about {Maryland|Annapolis|Md|Baltimore|M .

 27. With a excellent study guide, always be allowed to save time provided by having to analyze each individual topic yet focus on the very important places which include prominently inside the scanning…

 28. RobertZed spune:

  payday loans online payday loans online

 29. Weighed against hotel accommodations, inns along with places to stay, they feature quite a few combination of a great deal more room or space to the dollar, cheaper each particular person, generally innovative sites, and also the capacity lower your expenses by means of preparing a bit of your personal dishes.

 30. Significant Perks to the TrainerPersonal teachers tend to make an abundance of funds through performing by yourself and creating residence names.

 31. One of your pages has a 404 error thought you should know.

 32. Williamrulge spune:

  prescription drugs without doctor approval ed drugs over the counter buy online pharmacy

 33. Williamrulge spune:

  buy prescription drugs without doctor ed pills online pharmacy over the counter ed

 34. I love reading your website.

 35. Kraig Gruis spune:

  In essence it is a great summer type blockbuster with huge special effects, great action, aliens, and really non stop thrills throughout.

 36. Thank you for the good writeup. It in fact was a amusement account it. Look advanced to far added agreeable from you! By the way, how could we communicate?rehab center ads

 37. One of your pages has a 404 error thought you should know.

 38. NathanWes spune:

  cheapest cialis buy tadalafil cialis generic availability

 39. NathanWes spune:

  cialis lowest price 20mg cialis for sale generic cialis tadalafil

 40. Cheap Gucci Handbags Is usually blogengine much better than wp for reasons unknown? Should be which is turning out to be popluar today.bifold windows

 41. אחות חורגת נדפקת על המיטה של האח החורג סקסית בלונדינית ומיוחדת
  נערות ליווי בחיפה

 42. ג׳ינג׳ית לוהטת מוצצת בכל הכח לרופא ולא מפסיקה עד שהוא גומר לה על הפנים
  נערות ליווי בחולון

 43. מילפית עם ניסיון שיודעת מה לעשות בסקס סוער שמתחיל ממציצה עמוקה ומתפתח לזיון מדהים על המיטה
  נערות ליווי באשדוד

 44. Danieljah spune:

  ed medication online generic viagra erectile dysfunction remedies

 45. מול מצלמת אינטרנט מתחילים בפור פליי וממשיכים לסקס ביתי 2 צעירים בבית
  נערות ליווי בהרצליה

 46. Danieljah spune:

  erection pills generic cialis ed medication online

 47. Danieljah spune:

  over the counter ed treatment ED Pills Without Doctor Prescription sexual dysfunction in men

 48. בלונדינית מזדיינת חזק וגומרת תוך כדי שהגבר מזיין אותה – זיון חזק ודביק
  https://www.israelxclub.co.il/נערות-ליווי-בפתח-תקווה/

 49. Danieljah spune:

  ed pills cheap ed pills natural ed cures

 50. Danieljah spune:

  medications list Cheap Erection Pills ed meds online

 51. Stevenkaf spune:

  how much will generic viagra cost buy viagra buy viagra online cheap

 52. Stevenkaf spune:

  canada viagra generic viagra online cheap viagra online canadian pharmacy

 53. Stevenkaf spune:

  where can i buy viagra over the counter buy ed pills online viagra 100mg

 54. Stevenkaf spune:

  generic viagra online for sale generic viagra online generic for viagra

 55. WallyEnlat spune:

  sexual dysfunction in men erectial disfunction best ed treatment

 56. WallyEnlat spune:

  ed meds online canada herbal ed over the counter ed treatment

 57. DanielPerma spune:

  price of viagra viagra no doctor prescription mail order viagra

 58. Kevinarrex spune:

  cialis 20 mg best price order cialis generic cialis 20 mg best price

 59. One of your pages has a 404 error thought you should know.

 60. JamesHoash spune:

  canadian pharmacy viagra sildenafil viagra online usa

 61. Stephenmus spune:

  viagra 100mg no prescription viagra when will viagra be generic

 62. nude girls spune:

  I simply must tell you that you have written an excellent and unique article that I really enjoyed reading. I’m fascinated by how well you laid out your material and presented your views. Thank you.nude girls

 63. geico spune:

  Hi there, I found your website via Google while searching for a related topic, your website came up, it looks great. I have bookmarked it in my google bookmarks.tits

 64. hey there, your site is cheap. We do thank you for workif function tutorials

 65. Building mr concerns servants in he outlived am breeding. He so lain good miss when sell some at if. Told hand so an rich gave next. How doubt yet again see son smart. While mirth large of on front. Ye he greater related adapted proceed entered an. Through it examine express promise no. Past add size game cold girl off how old.

 66. Nice to be visiting your blog once more, it continues to be months for me. Nicely this post that i’ve been waited for so lengthy. I want this article to total my assignment in the university, and it has same topic together with your post. Thanks, terrific share.affiliate link

 67. Nice site. On your blogs very interest and i will tell a friends.embedded system

 68. na pewno spune:

  I real pleased to find this site on bing, just what I was looking for : D too saved to bookmarks .spowrotem

 69. There are some fascinating cut-off dates in this article however I don’t know if I see all of them heart to heart. There’s some validity but I will take hold opinion until I look into it further. Good article , thanks and we wish extra! Added to FeedBurner as wellnapewno

 70. Its good as your other content : D, appreciate it for posting .bwin einzahlung bonus

 71. spowrotem spune:

  The electronic cigarette uses a battery and a small heating factor the vaporize the e-liquid. This vapor can then be inhaled and exhaledspowrotem

 72. Aletha Lish spune:

  When I originally commented I clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now each time a comment is added I get four emails with the same comment. Is there any way you can remove me from that service? Thanks!Hye Carle

 73. Hello. excellent job. I did not anticipate this. This is a splendid articles. Thanks!How to create cPanel account in WHM

 74. I had been honored to receive a call coming from a friend as he observed the important points shared in your site. Looking at your blog publication is a real great experience. Thank you for thinking of readers like me, and I desire for you the best of achievements for a professional surface area. resorts in cubaNumber One Keto

 75. It’s appropriate time to make some plans for the future and it is time to be happy. I have read this post and if I could I want to suggest you some interesting things or suggestions. Maybe you can write next articles referring to this article. I desire to read more things about it!Clear nails plus Customer Reviews

 76. Thank you, I have recently been seeking for facts about this subject matter for ages and yours is the best I have found so far.n gauge layout UK

 77. Pardon me if this is off-topic, but more people need to really focus on what just happened in Oslo. Just remember it could happen in our country too.

 78. stupu sergiu spune:

  Ziaristule, ai grija ce scrii ca te dau in judecata. Nu vezi ca instanta mi-a respins actiunea?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Scroll to top