Curtea de Apel a publicat motivarea sentinței în dosarul ICA

12:00 pm, 16 septembrie 2014 • de Comentariile sunt închise pentru Curtea de Apel a publicat motivarea sentinței în dosarul ICA

» Click AICI ca să te abonezi la ȘTIRILE RV pe mail

voiculescu-ICACurtea de Apel București a publicat motivarea sentinței în dosarul ICA, în care a Dan Voiculescu a fost condamnat pe 8 august la zece ani de închisoare.

Motivarea este una stufoasă și îl prezintă pe Dan Voiculescu – inculpatul care a primit sentința cea mai grea – drept cel care a coordonat în beneficiul său întregul proces de privatizare a Institutului de Cercetări Alimentare.

„Curtea, analizând motivele de apel sub toate aspectele de fapt şi de drept, constată că Tribunalul a analizat în mod corect situaţia de fapt, prin raportare la ansamblul probatoriului administrat în ambele faze ale procesului penal”, se arată în motivare.

Mai jos, pasaje relevante din motivarea publicată de Curtea de Apel București.

Prin Hotărârea numărul 2270/19.07.1991, Consiliul de Administraţie al I.C.A. a decis, fără a avea acordul în acest sens al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, înfiinţarea SC”Bioprod”SRL Bucureşti – având un capital social de 20.000 USD şi acelaşi sediu social cu ICA, în asociere cu firma cipriotă Compania Crescent Comercial & Maritime Cyprus, reprezentată de inculpatul Voiculescu.

În declaraţiile date de către inculpatul Voiculescu acesta a arătat că el este cel care a convins Compania Crescent Comercial & Maritime Cyprus de necesitatea asocierii cu ICA în scopul de a crea SC”Bioprod”SRL Bucureşti, raţiunea fiind aceea că era direct interesat de domeniul cercetării, acesta fiind un domeniu care ar fi determinat dezvoltarea naţională pe termen lung.

Ulterior, în cursul anului 1993, acţionarii SC”Bioprod”SRL Bucureşti au decis, printre altele, transformarea societăţii în societate pe acţiuni cu durată nelimitată, participarea la capitalul social a două noi entităţi juridice controlate de inculpatul Voiculescu Dan, respectiv SC” Grivco International”SRL Bucureşti şi Fundaţia Crescent şi majorarea capitalului social la 600.000 USD prin aporturi în numerar şi în natură.

Contribuţia Institutului de Chimie Alimentară la această transformare a SC”Bioprod”SRL Bucureşti în SC”Bioprod”SA Bucureşti a fost cedarea dreptului de folosinţă asupra suprafeţei de 6.130 mp teren, respectiv suprafaţa de teren ce aparţinea ICA şi pe care erau construite imobilele SC”Bioprod”SA Bucureşti. Acest drept de folosinţă a fost evaluat de părţi la 60.000 USD şi dădea ICA o cotă de participare de 10 % la capitalul social al noii societăţi SC BIOPROD SA.

La acest moment trebuie observat că cedarea dreptului de folosinţă asupra suprafeţei de 6.130 mp teren, respectiv suprafaţa de teren ce aparţinea ICA şi pe care erau construite imobilele SC”Bioprod”SA Bucureşti a fost realizată la acel moment cu încălcarea dispoziţiilor art. 1 şi art. 2 din HG. 1228/1990, ce permiteau doar concesionarea terenurilor cu aprobarea şi sub controlul Guvernului, asemenea aprobări neexistand.

Urmare a unor operaţiuni repetate de majorare a capitalului social prin aporturi în natură sau financiare subscrise de firmele controlate de inculpatul Voiculescu Dan, respectiv Compania Crescent Commercial & Maritime ( Cyprus) LTD şi SC” GRIVCO”SRL Bucureşti, cota de participare a Institutului de Chimie Alimentară, condus începând cu data de 12.01.1995, de inculpatul Mencinicopschi Gheorghe, la capitalul social al SC”Bioprod”SA Bucureşti s-a diminuat progresiv de la 10 la 1,46 %. Astfel, acţionar majoritar al SC BIOPROD SA a devenit, urmare a unor cesiuni de acţiuni, între Compania Crescent Commercial & Maritime ( Cyprus) LTD şi SC” GRIVCO”SRL Bucureşti, această din urmă societate care a ajuns să aibă o participaţie de 76 % din capitalul social al firmei SC BIOPROD SA

Curtea reţine că prin procura dată de societatea Crescent Comercial&Maritime Ltd , inculpatul Voiculescu Dan a devenit împuternicit al acestei societăţi, fiind mandatat să tranzacţioneze, să dirijeze si să efectueze orice fel de afaceri care ar fi solicitate sau necesare acestei societăţi si în acest scop să semneze, să completeze si să modifice orice contracte.

De asemenea, din procesul verbal al Adunării Generale al Acţionarilor din 21. 06. 1995, încheiat ca urmare a actului adiţional la contractul si statutul SC BIOPROD SA, semnat de inculpatul Voiculescu Dan, în calitate de reprezentant al Crescent Comercial&Maritime Ltd, rezultă că s-a aprobat majorarea capitalului social al SC BIOPROD SA , la subscrierea acestui capital social participând compania Crescent Comercial&Maritime Ltd, SC GRICO SRL, SC GRIVCO INTERNAŢIONAL, Fundaţia Crescent, după această majorare, capitalul social al SC BIOPROD SA devenind 3.550.000.000 lei reprezentând echivalentul a 355.000 de acţiuni nominative.

Din procesul verbal al Adunării Generale a Asociaţilor SC BIOPROD SA din data de 25.10.1995, încheiat ca urmare a actului adiţional la contractul si statutul SC BIOPROD SA, semnat de inc. Voiculescu Dan rezultă majorarea capitalului social al SC BIOPROD SA prin aport in natură cu contravaloarea unei centrale termice.

Cu prilejul încheierii aceluiaşi proces-verbal s-a hotărât trecerea la etapa a-III-a de majorare a capitalului social al SC BIOPROD SA prin aport în natură în sumă de 45.235 USD la o paritate de 2350 lei/USD.

După această majorare, Institutul de Chimie Alimentară care iniţial deţinea 6444 de acţiuni, în final deţine tot un număr de 6444 acţiuni.

Prin actul adiţional la contractul de societate si statutul SC BIOPROD SA din data de 2.07. 1996, semnat de inculpatul Voiculescu Dan în calitate de reprezentant al Crescent Comercial&Maritime Ltd şi I Institutul de Chimie Alimentară reprezentată de inculpatul Mencinicopschi Gheorghe, are loc o nouă majorare a capitalului social al SC BIOPROD SA prin care capitalul social se majorează de 2.022.950.000 lei la 3.049.050.000 lei iar numărul total de acţiuni se majorează de la 202.295 bucăţi la 304.995 bucăţi.

Prin Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor a SC BIOPROD SA din data de 04. 02.1999 semnată de inc. Voiculescu Dan, in calitate de reprezentant al Crescent Comercial&Maritime Ltd şi Institutul de Chimie Alimentară reprezentată de inculpatul Mencinicopschi Gheorghe, s-a hotărât majorarea capitalului social al SC BIOPROD cu suma de 874.000.000 lei, capitalul social al societăţii fiind împărţit în 442.961 acţiuni nominative din care SC ICA SA deţine 6.444 acţiuni, reprezentând un procent de 1,46% din capitalul social total, din care aport în numerar de 588.000 lei si aport in natură 63.852.000 lei. O altă majorare a capitalului social intervine şi la data de 21.10.1999

La data de 11. 04. 1996, inculpatul, în calitate de reprezentant al Crescent Comercial&Maritime Ltd a aprobat cesiunea de către Crescent Comercial&Maritime Ltd, în calitate de cedent către SC GRIVCO SRL Bucureşti, în calitate de cesionar, al unui pachet de 121.828 acţiuni nominative a 10.000 lei fiecare, valoarea în valută a pachetului de acţiuni cedat a reprezentat suma totală de 732.170 USD, din care aport financiar 702.451 USD si aport in natură 29.719 USD al Crescent Comercial&Maritime Ltd.

Aceste operaţiuni succesive de majorare a capitalului social şi cesionarea către SC GRIVCO SA Bucureşti a acţiunilor BIOPROD SA prin aportul în natură sau financiare subscrise de firmele controlate de inculpatul Voiculescu Dan, concomitent cu reducerea cotei de participare a Institutului de Chimie Alimentară la un procent de 1,85%, au avut ca scop reducerea cotei de participare a SC ICA SA la capitalul social al SC BIOPROD, acţionar majoritar devenind compania Crescent Comercial&Maritime Ltd şi SC GRIVCO SRL, firmă care a ajuns să aibă o participaţie de 76% din capitalul social al firmei, aspect care demonstrează implicarea constantă a inculpatului Voiculescu Dan in cadrul Institutului de Chimie Alimentară, anterior debutului procesului de privatizare

În continuare, prin Hotărârea din 02.06.1999 a Adunării Generale a Asociaţilor SC GRIVCO SRL , semnată de Voiculescu Dan, în calitate de acţionar majoritar al SC GRIVCO s-a aprobat cumpărarea de către SC GRIVCO SRL a construcţiei proprietatea SC BIOPROD SA, aflată în curs de executare în baza autorizaţiei de construire nr. 25G din 30.05. 1996, construcţie amplasată pe terenul aferent în suprafaţă de 4830 mp situată în Bucureşti, str. Gârlei, nr. 1, sector 1, cu menţiunea că valoarea construcţiei va fi cea rezultată din evidenţa contabilă a SC BIOPROD SA la data de 30.06. 1999, construcţii edificate de SC BIOPROD SA pe terenurile ICA si pe care inculpatul le-a închiriat ulterior, în anul 2003 ROMTELECOM SA pentru o chirie de peste.1.500.000 USD

Prin contractul de vânzare-cumpărare cu numărul 249/30.06.1999, SC”Bioprod”SA Bucureşti, reprezentată de inculpatul Sandu Jean-Cătălin , în calitate de director general şi inculpata Ene Vica în calitate de director economic, a vândut imobilul finalizat, împreună cu centrala termică, clădirea postului de trafo, staţia de pompare şi evacuare a apei, fără terenurile de sub construcţii către acţionarul majoritar SC”Grivco”SRL Bucureşti, reprezentată de directorul general L.M. şi directorul economic Radu Stoicovici, la valoarea contabilă a investiţiei de 9.300.000.000 ROL, fără prezentarea de către vânzător a certificatului de sarcini şi a certificatului fiscal şi cu plata preţului eşalonat în 24 de rate lunare, după expirarea unei perioade de graţie de un an de la data semnării contractului

În baza contractului de vânzare-cumpărare cu numărul 174/15.06.1999, SC „Bioprod” SA Bucureşti a vândut în aceleaşi condiţii şi fără prezentarea de către vânzător a certificatului de sarcini şi a certificatului fiscal, la valoarea contabilă a investiţiei de 3.994.602.655 lei fără T.V.A. şi cu plata preţului în rate lunare, către acţionarul majoritar SC „Grivco”SRL Bucureşti şi imobilul nefinalizat ridicat pe terenul în cauză în baza autorizaţiei de construcţie cu numărul 25-G/30.05.1996, ambele operaţiuni comerciale fiind aprobate şi de inculpatul Mencinicopschi Gheorghe, în calitatea sa de reprezentant în A.G.A. din partea Institutului de Chimie Alimentară

Contrar dispoziţiilor Legii nr. 290/15.05.2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice “Gheorghe Ionescu-Şişeşti” (A.S.A.S.), prin care Parlamentul Românei a decis reorganizarea Institutului de Chimie Alimentară sub denumirea de Institutul de Cercetări Alimentare – indicat în anexa 1- poziţia 10 a respectivului act normativ, ca instituţie publică cu finanţare extrabugetară şi personalitate juridică, în subordinea A.S.A.S, Guvernul României a emis hotărarea nr. 451/16.05.2002 – publicată in Monitorul Oficial din data de 23.05.2002, prin care acelaşi institut a fost transformat în societate comercială pe acţiuni având denumirea de SC “Institutul de Cercetări Alimentare”SA Bucureşti (SC”I.C.A.”SA Bucureşti) şi sediul în municipiul Bucureşti, strada Gârlei numărul 1, sectorul 1, capitalul social în cuantum de 1.604.826.000 lei, divizat în 534.942 acţiuni nominative în valoare nominală de 3.000 lei fiecare, fiind deţinut integral de statul român, reprezentat prin Agenţia Domeniilor Statului.

Deşi prin intrarea în vigoare a Legii 290/2002, HG 451/2002 a fost abrogată implicit, noua societate comercială a fost inclusă contrar normelor Legii 290/2002, în portofoliul Agenţiei Domeniilor Statului, în şedinţa Adunării Generale a Acţionarilor (A.G.A.) din 31.05.2002, fiind desemnaţi ca membrii A.G.A. inculpatul Mencinicopschi Gheorghe şi alţi doi apropiaţi ai acestuia, respectiv, Sin Gheorghe – secretar general la acea dată al A.S.A.S. şi Baciu Constantin – şef serviciu în cadrul Direcţiei Patrimoniu a Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor. Cu acelaşi prilej, la propunerea inculpatului Mencinicopschi Gheorghe , cei trei inculpaţi au fost desemnaţi şi membrii ai Consiliului de Administraţie, alături de martorii S.A.L. şi S. E.P. ambii colaboratori apropiaţi ai inculpatului Mencinicopschi Gheorghe, cenzori ai societăţii nou înfiinţate fiind numiţi D.E. şi inculpaţii Petre Alexandru, reprezentant al SC”Expert Consult MP”SRL Bucureşti ce asigura asistenţa contabilă a SC”Benefica”SA Bucureşti, firmă ce făcea parte din grupul GRIVCO în baza contractului de prestãri servicii numãrul 34/29.12.2000 şi inculpata Ene Vica care ocupa funcţia de director economic în perioada 1997-1998 iar apoi preşedinte al Consiliului de Administraţie al SC”Bioprod”SA Bucureşti în perioada 16.10.1998-26.05.1999

Din declaraţiile date de inculpatul Sin rezultă că inculpatul Mencinicopschi i-a precizat că el făcuse toate demersurile pentru transformarea Institutului de Cercetări Alimentare în societate pe acţiuni pentru a se putea colabora mai bine cu SC „GRIVCO” SA. De menţionat la acest moment şi faptul că acest inculpat era la acel moment implicat şi în viaţa politică fiind membru şi ulterior membru în biroul permanent al formaţiunii politice create şi conduse de inculpatul Voiculescu

Curtea constată că prin hotărarea A.G.E.A nr. 228/17.02.2003, semnată de inculpaţii Mencinicopschi Gheorghe, Sin Gheorghe şi Baciu Constantin s-a aprobat constituirea unui drept de superficie asupra terenurilor SC ICA SA Bucureşti pe care erau amplasate construcţiile ce fuseseră cumpărate de către SC Grivco SA Bucureşti prin contractele de vanzare cumpărare nr. 174/15.06.1999 şi nr. 249/30.06.1999.

Totodată, prin Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor SC GRUPUL INDUSTRIAL VOICULESCU COMPANIA nr. 335 din 19.02. 2003, semnată de inculpat s-a aprobat constituirea în favoarea societăţii reprezentate de inculpat a unui drept real de superficie asupra terenului în suprafaţă de 6917,80 mp situat în Bucureşti, str. Gârlei, nr. 1, sector 1, aferent construcţiilor existente şi aflate în proprietatea GRUPULUI INDUSTRIAL VOICULESCU, drept de superficie ce se constituie pentru întreaga durată a existenţei construcţii precum şi a unor eventuale construcţii pe care GRUPUL INDUSTRIAL VOICULESCU si COMPANIA le-ar putea edifica în viitor pe acest teren

La data de 28.02.2003 s-a încheiat convenţia autentificată sub nr. 672/28.02.2003 prin care SC ICA SA Bucureşti a recunoscut dreptul de proprietate al SC Grivco SA Bucureşti asupra construcţiilor situate pe terenul aparţinand SC ICA SA Bucureşti în suprafaţă de 6917,8 mp şi dreptul de superficie al SC GRIVCO SA pe durata de existenţă a acestor construcţii şi a celor care ar putea fi edificate în viitor pe acest teren pe durata de existenţă a construcţiilor deja edificate, totul contra unei redevenţe de 3USD/mp/an inclusiv TVA. Curtea constată şi faptul că potrivit acestei convenţii, redevenţa ce se cuvenea potrivit contractului de superficie nu urma a fi plătită către SC ICA SA Bucureşti ci către SC BIOPROD SA Bucureşti, ceea ce însemna în realitate că SC GRIVCO SA şi inculpatul Voiculescu plăteau aceste sume de bani unei alte firme controlate ca structură financiară şi a acţionariatului în proporţie covarşitoare tot de către SC GRIVCO SA şi inculpatul Voiculescu

Constituirea dreptului de superficie a grevat de sarcini patrimoniul SC ICA SA a determinat scăderea atractivităţii la privatizare a acesteia si îndepărtarea unor potenţiali investitori în condiţiile în care folosinţa terenului în cauză era cedată firmei controlată de inc. Voiculescu iar suprafaţa de teren asupra căreia nu se constituise superficia precum şi toate construcţiile deţinute de societate erau aduse ca aport în natură la capitalul social al SC BIOPROD SA pentru 50 de ani

Întrebaţi fiind despre constituirea acestui drept de superficie inculpaţii au avut poziţii contradictorii. Inculpatul Voiculescu a arătat că nu ştie de ce redevenţa era achitată către Bioprod şi nici nu ştie în ce condiţii s-a încheiat contractul de superficie dintre SC ICA SA şi SC GRIVCO SA, însă menţiunile cuprinse de Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor SC GRUPUL INDUSTRIAL VOICULESCU COMPANIA nr. 335 din 19.02. 2003, semnată de inculpat contrazic susţinerile inculpatului

Declaraţia inculpatului Sin relevă că inculpatul Mencinicopschi Gheorghe avea o relaţie anterioară cu reprezentanţii SC GRIVCO SA în favoarea cărora a acţionat, aspect care rezultă si din modalitatea în care a prezentat inculpaţilor documentaţia , spre semnare, determinându-i pe aceştia să o semneze cu asigurările de rigoare că totul este în regulă şi minimalizând efectele juridice şi importanţa actelor ce urmau a fi semnate

Astfel, conform art 10 alin 1, 2 din Legea 268/2001 corelativ cu prevederile art 13 lit g din ROF al ADS era obligatorie publicarea în Monitorul Oficial , partea a IV a anunţului ce trebuia să cuprindă pe lângă datele de identificare şi intenţia de vânzare a pachetului de acţiuni (…) Din declaraţia martorei C. I.-M., care a lucrat în cadrul Departamentului media al SC FOCUS ADVERTISING Bucureşti firmă ce câştigase licitaţia pentru dobândirea unui spaţiu publicitar în presă, pentru a se ocupa de publicitatea privatizărilor societăţilor comerciale, rezultă că a primit solicitarea ADS care avea un caracter general, pentru publicarea intenţiei de vânzare în ziarul INDEPENDENTUL un ziar cu tiraj scăzut care se edita în 2.000 de exemplare

Evaluarea pachetului de acţiuni a fost efectuată de expertul Domnişoru Gheorghe – Marian, la iniţiativa şi cererea directorului Direcţiei Privatizare – Concesionare, inculpatul Săvulescu Vlad-Nicolae, în baza unui raport de evaluare simplificat (…) Inculpatul a luat în calcul la stabilirea preţului de pornire a pachetului de acţiuni valoarea celor 17 construcţii deţinute de societate în suprafaţã totalã de 9.983 mp de doar 7.209.734.669 ROL – echivalentul a 194.773 EUR – respectiv 19,5 EUR/mp construit, în condiţiile în care cunoştea valoarea de piaţã a acestor imobile, având în vedere si locaţiile în care erau amplasate , respectiv, în Bucureşti şi Buşteni şi faptul cã erau folosite ca birouri şi laboratoare.

De asemenea, la evaluarea suprafeţei de 36.676,79 mp teren amplasat în zona rezidenţialã Bãneasa, în zona lacului cu acelaşi nume, inculpatul a luat în calcul la stabilirea preţului de pornire, suma de 1.498.131.000 ROL , respectiv echivalentul a 1,28 USD/mp, în condiţiile în care pe piaţa liberă, lucru pe care îl cunoştea sau avea posibilitatea facil să îl verifice, verificând anunţurile din presă, terenurile în zonă se tranzacţionau cu peste 75 USD/mp

Această evaluare a pachetului de acţiuni al SC ICA SA Bucureşti este cea care a stat la baza procesului de privatizare al societăţii şi dobandirii acesteia de către firma controlată de inculpatul Voiculescu la un preţ infim raportat la valoarea reală a bunurilor imobile pe care le deţinea această societate

Din acelaşi raport s-a mai desprins ideea că reprezentanţii Agenţiei Domeniilor Statului, însuşindu-şi datele neactualizate cuprinse în dosarul de prezentare şi formularul de calcul a activului net contabil, întocmite de reprezentanţii societătii cu încălcarea normelor legale mai sus amintite, au efectuat evaluarea societătii în baza unui raport de evaluare simplificat stabilind o valoare a pachetului de acţiuni de doar 3.045.035.136 ROL, respectiv 82.220 EUR, respectiv 2.994 ROL/acţiune la valoarea de 0.08 EUR/acţiune

Raportat la preţul la care SC”Grivco”SA Bucureşti a adjudecat pachetul de acţiuni de doar3.878.696.250 ROL, echivalentul sumei de 104.730 EUR, respectiv de 75,5 ori mai mic decât valoarea de piaţă a acestuia, bugetul Ministerului Agriculturii a fost prejudiciat cu suma totală de 2.222.222.640.000 ROL echivalentul sumei de 60.587.345 EUR

Fiind întrebat de unde a avut resursele financiare pentru a participa la această licitaţie, avand în vedere că inculpatul Mencinicopschi Gheorghe a menţionat constant că nu are o situaţie financiară deosebită, acesta a arătat iniţial că a împrumutat aceste sume de bani. De asemenea, a arătat că a împrumutat cauţiunea pe care a depus-o pentru a participa la licitaţie, sumă de bani care conform situaţiei conturilor bancare ale acestuia îi fusese virată în cont exact înainte de organizarea licitaţiei. Ulterior acesta a revenit asupra declaraţiei şi a arătat nu a împrumutat aceste sume de bani de la altcineva şi a arătat că nu îşi poate explica de ce ar fi declarat anterior contrariul. Tot în aceeaşi declaraţie, acesta a arătat, fiind pus în faţa probelor care atestă că suma de bani care conform situaţiei conturilor bancare ale acestuia îi fusese virată în cont exact înainte de organizarea licitaţiei, că nu îşi mai aminteşte cine i-ar fi împrumutat această sumă de bani.

Această atitudine procesuală absolut hilară atestă coroborat cu declaraţiile date de martorul B. că participarea la licitaţie a inculpatului Mencinicopschi Gheorghe a fost un simplu truc pentru crea senzaţia opiniei publice că această licitaţie a fost una reală iar nu trucată la care a participat inculpatul Pantiş ca reprezentant al societăţii SC GRIVCO SA care era ştiută în realitate cu mult înainte ca fiind caştigătoarea licitaţiei şi inculpatul Mencinicopschi care a primit banii pentru a participa la această licitaţie trucată tocmai din partea contra candidatei sale exact înainte de licitaţia propriu zisă

După adjudecarea la acest preţ absolut derizoriu a pachetului de acţiuni a urmat încheierea contractului de vânzare – cumpărare de acţiuni numărul 31/24.11.2003 prin care SC Grivco SA Bucureşti a obţinut titlurile de participare, în cotă de 100 % , ale SC I.C.A.SA Bucureşti asumându-si prin contract realizarea unor investiţii de 100.000 EUR şi plata obligaţiilor restante ale societătii

Curtea constată că probele administrate în cauză au demonstrat că practic inculpatul Voiculescu Dan şi ceilalţi inculpaţi au urmărit un scop comun care s-a si realizat prin adjudecarea pachetului de acţiuni de către SC GRIVCO SA la un preţ derizoriu, ca urmare a subevaluării cu intenţie de către ceilalţi inculpaţi, care au confirmat documentaţia ce a stat la baza dosarului de privatizare, acestea conducând la concluzia logică şi firească că inculpatul Dan Voiculescu a cunoscut că preţul plătit pentru pachetul majoritar al SC ICA SA, achiziţionat în urma licitaţiei organizată de ADS, este consecinţa subevaluării cu intenţie a bunurilor societăţii, realizată de către ceilalţi inculpaţi.

Cu alte cuvinte, dacă inculpaţii din acest dosar nu ar fost influenţaţi de către inculpatul Voiculescu Dan şi corelativ aceştia nu ar fi încălcat dispoziţiile legale în materia privatizării şi regulamentele de ordine interioară, în exercitarea funcţiilor îndeplinite, încălcări care au condus la subevaluarea vădită a bunurilor societăţii si a pachetului majoritar de acţiuni, SC GRIVCO SA , cea mai importantă firmă din cadrul grupului de firme deţinute de inc. Voiculescu Dan, nu ar fi achiziţionat niciodată pachetul majoritar de acţiuni cu suma derizorie de 104.730 euro, ce reprezenta un preţ absolut infim raportat la valoarea bunurilor dobandite

Acest articol este proprietatea Reporter Virtual și este protejat de legea drepturilor de autor. Orice preluare a conținutului se poate face doar în limita a 500 de semne, cu citarea sursei și cu link către pagina acestui articol.

ȚI-A PLĂCUT? DĂ MAI DEPARTE:

 
 
 

ETICHETE:

Foarte slabSlabMediocruBunFoarte bun (Niciun vot deocamdată)
Încarc...

Related Posts

NOTĂ: Vă rugăm să comentați la obiect, legat de conținutul prezentat în material. Orice deviere în afara subiectului, folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoana autorului (autorilor) materialului, afișarea de anunțuri publicitare, precum și jigniri, trivialități, injurii aduse celorlalți cititori care au scris un comentariu se va sancționa prin cenzurarea parțială a comentariului, ștergerea integrală sau chiar interzicerea dreptului de a posta, prin blocarea IP-ului folosit. Site-ul nu răspunde pentru opiniile postate în rubrica de comentarii, responsabilitatea formulării acestora revine integral autorului comentariului.

Comments are closed.

Scroll to top